Nota LegalEn compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL informa que és titular del lloc web info@grupoafinance.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL, amb CIF B66207879 i domicili social a PASSEIG DE GRACIA 85 PLANTA 8 08008, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 44144, foli 15, fulla 447997, inscripció 1ª L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@grupoafinance.com

El titular d'aquest lloc web és APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL, amb NIF CIF B66207879 i domicili social a PASSEIG DE GRACIA 85 PLANTA 8 08008, BARCELONA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: www.aproperties.es.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL atorga la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

- L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACION

APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: PASSEIG DE GRACIA 85 PLANTA 8 08008, BARCELONA.

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.
Així mateix, APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL informa que les dades introduïdes en els formularis del lloc web www.aproperties.es serà responsable de les dades i serà la mateixa qui haurà d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de les dades recollides, establertes en el Reial Decret 1720/2007, que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu deprotecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.