Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: PASSEIG DE GRACIA 85 PLANTA 8 08008, BARCELONA.

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que APROPERTIES REAL ESTATE ASSETS SL té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.