Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat és un municipi que es troba dins la comarca del Baix Llobregat i que confronta amb Hospitalet de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat. Esplugues de Llobregat és una ciutat verda que té cura del medi ambient i  en la qual podem trobar més de vint parcs i jardins.  Els espais verds són sinònims de qualitat de vida i de salut ambiental. És una ciutat que intenta potenciar la cultura, el lleure, el civisme, l’esport, el medi ambient, etc., a través de les seves entitats. De la mateixa manera Esplugues de Llobregat gaudeix d’uns equipaments de qualitat a nivell: Cultural, esportiu, sanitari i atenció social